Ερωτήσεις Ενοτήτων 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Μάθημα 1ον, 2ον  

Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση και
Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους

Ερωτήσεις

1. Τι είναι σχετική θέση ενός τόπου;
2. Τι είναι απόλυτη θέση ενός τόπου;
3. Τι είναι γεωγραφική θέση ενός τόπου;
4. Επεσήμανε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα της γεωγραφικής θέσης και της σχετικής θέσης ενός τόπου
5. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)
Α)Το Γεωγραφικό πλάτος αναφέρεται σαν βόρειο ή νότιο από 0--0 έως 1800
Β)Ο μεσημβρινός του Γκρίνουιτς έχει   0--0  γεωγραφικό πλάτος.
Γ)Ο Ισημερινός έχει 00 γεωγραφικό μήκος.
6. Περιγράψτε την σχετική θέση της Αλεξανδρούπολης
7. Περιγράψτε την σχετική θέση της Ελλάδας
8. Χαρακτήρισε τη θέση που περιγράφει η πρόταση: «Το σπίτι του Πέτρου είναι στην οδό Ιπποκράτους 36».
9. Δώστε ένα παράδειγμα σχετικής θέσης χρησιμοποιώντας τη θέση της Ιταλίας.
10. Ποιες Ευρωπαϊκές χώρες βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα;
11. Ποια η σχετική θέση της Ισπανίας σε σχέση με την Πορτογαλία;
12. Η Ρώμη βρίσκεται ???????.. της Αθήνας.
13. Ποιες χώρες σχηματίζουν την Ιβηρική χερσόνησο;
14. Όσο πηγαίνουμε από το Νότο προς το Βορρά μεταβάλλεται το γεωγραφικό ?????. Όσο πηγαίνουμε από την Ανατολή προς τη Δύση αυξάνεται το γεωγραφικό ????????? Ο πρώτος μεσημβρινός χωρίζει τη Γη σε ?????????? και ??????????.. ημισφαίριο και περνά από την πόλη του ????????????
Μάθημα 3ον  
Μελετώντας με χάρτες την θέση της Ευρώπης στον κόσμο
1. Τι είναι χάρτης; Τι πληροφορίες μας δίνει ένας χάρτης;
2. Ποια είδη Χαρτών γνωρίζετε;
3. Προσδιορίστε την γεωγραφική θέση της Ευρώπης (απόλυτη με αριθμούς γεωγραφικού πλάτους και μήκους)
4. Προσδιορίστε την σχετική θέση της Ευρώπης
Μάθημα 4ον  
Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
1. Περιγράψτε την λέξη Ευρασία
2. Ποιες είναι οι μεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης (οριζόντιος διαμελισμός);
3. Ποιες κλειστές και ανοικτές θάλασσες βρέχουν την Ευρώπη και είναι τα μεγαλύτερα νησιά της;
4. Περιγράψτε τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ευρώπης.

Μάθημα 5ον  
Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης
1. Με πόσα στρέμματα ισοδυναμεί 1km2;
2. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε μελετώντας τους χάρτες της Ευρώπης;
Μάθημα 9ον  
Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
1. Ποιες λιθοσφαιρικές πλάκες επηρεάζουν την σεισμικότητα και την ηφαιστειότητα της Ελλάδας και της Ευρώπης;
2. Τι είναι η Μεσοωκεάνια ράχη του Ατλαντικού Ωκεανού;
3. Τι γνωρίζετε για την Αλπική Πτύχωση;
4. Τι είναι οι Σεισμοί και τα Ηφαίστεια;
5. Που εντοπίζεται στην Ευρώπη η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα;
6. Ποιες χώρες τις Ευρώπης παρουσιάζουν έντονη σεισμικότητα και ηφαιστειότητα;
7. Ποιες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζουν έντονη σεισμικότητα;
8. Που υπάρχουν ηφαίστεια και θερμο-μεταλλικές πηγές στην Ελλάδα;
9. Τι είναι που συναντάται το φαινόμενο γκέιζερς;
10. Τι γνωρίζετε για την σεισμικότητα και την ηφαιστειότητα της Ελλάδος;
11. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε μελετώντας τους χάρτες της Ευρώπης;
Μάθημα 10ον  
Η Επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στην ζωή μας
1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστείων στην ζωή μας;
2. Ποιες μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ευρώπη κατά τους ιστορικούς χρόνους;
3. Ποια είναι τα οφέλη από την ηφαιστειότητα στους κατοίκους των γύρω περιοχών;
4. Ποια είναι τα οφέλη από τον Βεζούβιο στους κατοίκους της σημερινής Νάπολι;
5. Ποια είναι τα οφέλη από το ηφαίστειο της Σαντορίνης;
6. Ζούμε στην πλέον σεισμογενή χώρα της Ευρώπης. Τι πρέπει να κάνουμε;