Διευθυντής Γυμνασίου Φούστανης 2020-2021

Διευθυντής

ο Διευθυντής του Γυμνασίου Φούστανης για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι ο καθηγητής Ρώμας Άγγελος, ειδικότητας ΠΕ19.