Εκπαιδευτικό προσωπικό Γυμνασίου Φούστανης 2020-2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2020-2021.

 

 

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

Ειδικότητα

1

Κίτσιου

Ελένη

Θεολόγων

ΠΕ01

2

Κοσετζή

Δέσποινα

Θεολόγων

ΠΕ01

3

 Αδάμου

Δέσποινα 

 Φιλολόγων

ΠΕ02

4

 Χατζή

Σταματία 

Φιλολόγων

ΠΕ02

5

 Κωνσταντινίδου

Σόνια 

Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής 

ΠΕ02 ΕΑΕ

6

Εμμανουηλίδου

Γεωργία

Μαθηματικών

ΠΕ03

7

Θεοδοσίου

Ιωάννης

Φυσικών

ΠΕ04.01

8

Γιαννούλης

Χρήστος

Φυσικών Ειδικής Αγωγής

ΠΕ04.01 ΕΑΕ

9

Ζαγγελίδου

Αθηνά

Γαλλικής Φιλολογίας

ΠΕ05

10

Σιδηροπούλου

Αρετή

Αγγλικής Φιλολογίας

ΠΕ06

11

 Τσαβδαρίδου

Πολυξένη 

Γερμανικής Φιλολογίας

ΠΕ07

12

Τραπεζανίδου

Ελευθερία

Φυσικής Αγωγής

ΠΕ11

13

Μπάντσης

Νικόλαος

Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ80