Ενημερωτική Επιστολή για λειτουργία Επιτροπής ΕΔΥ στο Γυμνάσιο Φούστανης

Λειτουργία Επιτροπής ΕΔΥ στο Γυμνάσιο Φούστανης

Αγαπητοί μας γονείς

Σας ενημερώνουμε πως για το σχολικό έτος 2021-2022 η σχολική μονάδα θα απαρτίζεται, εκτός των άλλων ειδικοτήτων,  από μια ψυχολόγο και μια κοινωνική λειτουργό στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΔΥ( Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης).

Σχετικά με τον θεσμό αυτό πιο αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην παρακάτω επιστολή:

Ενημερωτική Επιστολή  για λειτουργία Επιτροπής ΕΔΥ στο Γυμνάσιο Φούστανης 

Με εκτίμηση

εκ μέρους του συλλόγου των Καθηγητών του Γυμνασίου Φούστανης

ο Διευθυντής

 

Ρώμας Άγγελος