2. Διερμηνέας γλώσσας προγραμματισμού Logo (έκδοση FmsLogo)

Στην Τρίτη Γυμνασίου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκεται η γλώσσα Logo.

Μια καλή και δοκιμασμένη έκδοση της γλώσσας Logo είναι η FmsLogo.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα FmsLogo:

Γλώσσα προγραμματισμού FmsLogo.

Για πληροφορίες - διευκρινίσεις κάνετε χρήση της υπηρεσίας των σχολίων.