Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Από το 2000 και μετά το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε να δημιουργήσει επίπεδα γνώσης της ξένης γλώσσας με την ίδια ονομασία για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορούμε όλοι να αναγνωρίζουμε σε τι αντιστοιχεί ο τίτλος της γλωσσομάθειας που διαθέτει κάθε πολίτης σε όποια χώρα κατοικεί και να μην μπερδευόμαστε. Έτσι δημιουργήθηκαν τα επίπεδα Α1 (στοιχειώδης γνώση), Α2 (βασική γνώση), Β1 (μέτρια γνώση), Β2 (καλή γνώση), Γ1 (πολύ καλή γνώση), Γ2 (άριστη γνώση).

Έτσι τώρα ένας πολίτης της Ε.Ε. σε όποια χώρα και αν βρεθεί της Ε.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που διαθέτει για οποιαδήποτε γλώσσα με αυτήν την ονομασία.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφοροι φορείς που διενεργούν εξετάσεις για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας κάθε χρόνο. Ένας από αυτούς είναι και το Υπουργείου Παιδείας που διενεργεί εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για τις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, δύο φορές το χρόνο για τα επίπεδα Β και Γ (Νοέμβριος και Μάιος) και μία φορά για το επίπεδο Α (Μάιος).

Φέτος οι εξετάσεις θα γίνουν στις 9 και 10 Μαΐου 2015